حفاظ بوته ای پروژه فلكه قصردشت١٢

حفاظ بوته ای پروژه فلكه قصردشت١٢

شیراز حفاظ توانایی تولید ماهانه 10000 متر انواع حفاظ شاخ گوزنی و بوته خاری را دارا می باشد

پروژه ها: حفاظ بوته ای ، حفاظ شاخ گوزنی ، حفاظ بوته خاری ، حفاظ لیلیوم و…

حفاظ بوته ای پروژه فلكه قصردشت١٢
حفاظ بوته ای پروژه فلكه قصردشت١٢

بزرگترین طراح و تولیدکننده حفاظ بوته ای با کیفیت عالی درشهر شیراز

تولیدکننده انواع حفاظ های شاخ گوزنی، بوته ای خارپشتی، سرنیزه ای …

حفاظ بوته ای پروژه فلكه قصردشت١٢