حفاظ بوته ای ​پروژه فرصت شیرازی

حفاظ بوته ای ​پروژه فرصت شیرازی

حفاظ بوته ای ​پروژه فرصت شیرازی
حفاظ بوته ای ​پروژه فرصت شیرازی

ساختار حفاظ شاخ گوزنی بصورتی است که سارق هر چند حرفه ای ولی با توجه به نوک تیز و برنده میلگردهای بکار رفته در ساختن حفاظ

امکان عبور از دیوار را نخواهد داشت .

در ساخت این نوع حفاظ از فولاد مقاوم و میلگردهای 10 استفاده میشود و ارتفاع آن بسته به شرایط از 50 تا 180 است

امکان افزایش با توجه به محل و نظر کارشناس نصب میشود .

قابل نصب بر روی فلز ، بتن و سنگ میباشد.

حفاظ های بوته ای و شاخ گوزنی همانند بوته ی خار دارای … و شاخ و شاخک می باشد که نوک تمام آنها تیزشده و برروی دیوار نصب میشود .

شیرازحفاظ ایران

حفاظ بوته ای ​پروژه فرصت شیرازی