حفاظ با شاسی میلگرد

  • حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء

    حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء

    حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء نصب انواع حفاظ شاخ گوزنی (بوته ای، آبشاری، نیزاری، حفاظ لیلیوم ، بوته خاری و …) باید با در نظر گرفتن بستر کار و نوع حفاظ مصرفی روش نصب صحیح را انتخاب نمود تا در انتها شاهد استحکام و دوام و زیبایی کار باشیم. روش های متعددی برای…