حفاظ بوته ای پروژه سفارشی 180

حفاظ بوته ای پروژه سفارشی 180
حفاظ بوته ای پروژه سفارشی 180

حفاظ های نسل جدید عبارتند از:حفاظ لاله ای،حفاظ شاخ گوزنی ، حفاظ بوته ای ، حفاظ لیلیوم و…. 

به سلیقه مشتری میتوان از رنگهای سفارشی برای رنگ آمیزی حفاظ استفاده کرد.

در برخی از پروژه ها از درپوش دیوار استفاده نمی شود که نصب بر روی دیوار انجام می شود.

قطعات رنگ آمیزی شده سپس به کوره انتقال یافته و رنگ در دمای حدود 200-180 درچه سانتیگراد پخته می شود.

کوره پخت بخش حساس و دقیقی در واحدهای رنگ پودری بوده و بایستی در سر تا سر کوره دما یکنواخت باشد