حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء

حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء

حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء
حفاظ شاخ گوزنی ​پروژه ارسال به بیضاء

نصب انواع حفاظ شاخ گوزنی (بوته ای، آبشاری، نیزاری، حفاظ لیلیوم ، بوته خاری و …) باید با در نظر گرفتن بستر کار و نوع حفاظ مصرفی روش نصب صحیح را انتخاب نمود تا در انتها شاهد استحکام و دوام و زیبایی کار باشیم.

روش های متعددی برای نصب حفاظ شاخ گوزنی وجود ذارد که به برخی از رایج ترین این روشها در ادامه می پردازیم.

اما قبل از ان باید انواع حفاظ و انواع بستر کار را بشناسیم.

حفاظ شاخ گوزنی از نظر نصب حفاظ روی دیوار به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

حفاظ هایی با شاسی پروفیل

حفاظ با شاسی میلگرد