شاخ گوزنی ۱۲۰ پروژه فلکه احسان

شاخ گوزنی ۱۲۰ پروژه فلکه احسان

حفاظ  شاخ گوزنی با طرحی در هم تنیده با شاخه های تیز حدود 200 سر نیزه در هر متر کاملا محکم …

در بازار موجود می‌باشد و در ارتفاع های 50 الی 120 سانتی متری تولید می شود